Abanka Abacent

Izziv

Abanka je želela komunicirati z Akeševci - uporabniki tržne podznamke Akeš.

Rešitev

Pripravili smo vse za pošiljanje SMS sporočila s povezavo na mobilno pristajalno spletno stran.