Hranilnica LON


Izziv

Hranilnica LON je želela vzpostaviti občasno komuniciranje s svojo bazo preko SMS mobilnega kanala. Tako bi lahko posredovali najbolj relevantne informacije še hitreje.

Naročnik je za vsebino prve komunikacije preko SMS kanala izbral predplačniško kartico Aktiva MasterCard, o kateri so želeli povečati zavedanje ter pridobiti nove uporabnike te kartice.

Rešitev

Natančno se je definirala promocijska vsebina prvega SMS sporočila. Hkrati se je definiralo tudi dodatno sporočilo, ki se pošlje predhodno in napove začetek komuniciranja po tem kanalu.

Čas komuniciranja je bil skrbno izbran in vsa pošiljanja umeščena v celostni komunikacijski koledar.

Pred pričetkom komuniciranja storitev se je uporabnike, ki so hranilnici LON dali privoljenje za komuniciranje z njimi, najprej obvestilo, da je SMS kanal vzpostavljen in da lahko iz njega kadarkoli izstopijo.

Teden za tem je sledilo pošiljanje prvega promocijskga sporočila s kratko vsebino o predplačniški Aktiva MasterCard kartici. V nagovoru je bilo izpostavljeno, da lahko kartico pridobijo tudi nekomitenti Hranilnice LON.

Sporočilo je peljalo do pristajalne spletne strani (“landing page”), kjer so bile na voljo vse dodatne informacije, potrebne za informiranje ter pridobitev kartice. Pristajalna spletna stran je omogočala tudi celostno analitiko za spremljanje učinkov kampanje in tako tudi potencial za izboljšanje bodoče komunikacije.

 

REZULTAT: 11-kratno povečanje naročil predplačniške Aktiva MasterCard kartice.