Nova KBM/Polepšajte si leto z novo vinjeto!

Izziv

V banki Nova KBM so želeli nov bančni produkt Paket Komplet predstaviti tudi nekomitentom, ki niso iz območja mariborske ali goriške regije, kjer že imajo močno razvito mrežo. Vzporedno so želeli tudi razširiti lastno bazo kontaktov, ki jih lahko zdaj pokličejo … 

Rešitev

Za naročnika smo izbrali pravi segment uporabnikov iz medija Mooble/Minusiraj, s starostjo nad 26 let in iz celotne Slovenije z izjemo mariborske in goriške regije. Za dober odziv prejemnikov sporočil je naročnik poskrbel tudi z nagradno igro, kjer je podelil 50 letnih vinjet.

 

Cost per Lead: 3,02 EUR

Rezultati

28.06%

CTR - kliki na povezavo v SMS

44.33%

St. konverzije