Trije zimski botri


Izziv

Projekt Trije zimski botri, ki se je začel leta 2013, iz leta v leto raste. Število prejetih otroških pisem je že v letu 2015 narastlo na neobvladljivo količino. Naročnice so se tako nenadoma znašle pred izzivom, kako v prvi vrsti vsa pisma otrok sprejeti, jih evidentirati, prikazati bodočim obdarovalcem ter že izbrana pisma odmakniti iz nabora razpoložljivih pisem. Kot drugi, morda še bolj zahteven izziv, pa je predstavljala distribucija daril, ki so jih obdarovalci prinesli ali poslali, do rok otrok. Ker je bil projekt na meji obvladljivega, smo se v Sinhru znašli pred zanimivim izzivom: vzpostaviti informacijski sistem, ki omogoča celostno podporo izvedbi projekta.

 

 

Rešitev

V sodelovanju z naročnicami smo načrtovali, oblikovali in sprogramirali večplastni uporabniški vmesnik s podporno spletno stranjo, ki je omogočil lažje vodenje, spremljanje podatkov, izvajanje nalog in realizacijo zastavljenega cilja. Platforma je združevala tudi SMS in e-mail komunikacijo z obdarovalci. Projekt je ponovno postal vodljiv, predvsem pa realno zmožen izvedbe. V dveh tednih je bilo prejetih okoli 2.500 pisem otrok, za katere so se v tem obdobju našli obdarovalci, darila pa razposlala otrokom.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt digitalizacije in izvedbe spletnega mesta Trije zimski botri je v letu 2017 prejel Websi nagrado za 3. mesto v kategoriji Družbeno odgovorni projekti.